Archives

Home Blog Page
Image

Listeria monocytogenes trên đĩa Compact Dry

Listeria monocytogenes trên đĩa Compact Dry Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói: 4 đĩa/gói Nhiệt độ ủ: 37 ±...

Image

Đĩa kiểm tra nhanh Bacillus Cereus X-BC

Đĩa kiểm tra nhanh Bacillus Cereus X-BC Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói: 4 đĩa/gói Nhiệt độ ủ: 35 ±...

Image

Đĩa kiểm tra nhanh Vibrio Parahaemolyticus

Đĩa kiểm tra nhanh Vibrio Parahaemolyticus Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói: 4 đĩa/gói Nhiệt độ ủ: 35°C –...

Image

Đĩa kiểm tra nhanh Pseudomonas Aeruginosa

Đĩa kiểm tra nhanh Pseudomonas Aeruginosa Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói: 4 đĩa/gói Nhiệt độ ủ: 35 ±...

Image

Đĩa kiểm tra nhanh Listeria spp.

Đĩa kiểm tra nhanh Listeria spp. Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói: 4 đĩa/gói Nhiệt độ ủ: 37 ±...

Image

Đĩa kiểm tra nhanh Salmonella SL

Đĩa kiểm tra nhanh Salmonella SL Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói: 4 đĩa/gói Nhiệt độ ủ: 41°C –...

Image

Đĩa kiểm tra nhanh Enterobacteriaceae ETB

Đĩa kiểm tra nhanh Enterobacteriaceae ETB Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói: 4 đĩa/gói Nhiệt độ ủ: 35 ±...

Image

Đĩa compact dry kiểm tra nhanh Coliform

Đĩa compact dry kiểm tra nhanh Coliform Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói: 4 đĩa/gói Nhiệt độ ủ: 37...

Image

Đĩa kiểm tra nhanh Enterococcus ETC

Đĩa kiểm tra nhanh Enterococcus ETC Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói: 4 đĩa/gói Nhiệt độ ủ: 37 ±...

Image

Đĩa kiểm tra nhanh Staphylococcus Aureus X-SA

Đĩa kiểm tra nhanh Staphylococcus Aureus X-SA Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói: 4 đĩa/gói Nhiệt độ ủ: 35...

1111