Archives

Home Blog Page
Image

Đĩa kiểm tra nhanh men mốc Yeast and Mold

Đĩa kiểm tra nhanh men mốc Yeast and Mold Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói: 4 đĩa/gói Nhiệt độ...

Image

Đĩa kiểm tra nhanh Ecoli Coliform

Đĩa kiểm tra nhanh Ecoli Coliform  Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói: 4 đĩa/gói Nhiệt độ ủ: 35 ±...

Image

Đĩa kiểm tra nhanh tổng khuẩn hiếu khí

Đĩa kiểm tra nhanh tổng khuẩn hiếu khí | Compact Dry Total Viable Count TC | Nissui Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản...

1111