Monthly Archives: Tháng Ba 2019

Home Blog Page
Image

Kiểm nghiệm vi sinh nước giải khát

Kiểm nghiệm vi sinh cho nước giải khát được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count...

Image

Kiểm nghiệm vi sinh cho chế biến thịt

Kiểm nghiệm vi sinh cho chế biến thịt được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count...

Image

Kiểm nghiệm vi sinh cho Snacks

Kiểm nghiệm vi sinh cho chế biến snacks được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm: – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count...

Image

Kiểm nghiệm vi sinh cho rau quả

Kiểm nghiệm vi sinh cho rau củ quả được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count...

Image

Kiểm nghiệm vi sinh trong bánh kẹo

Kiểm nghiệm vi sinh trong bánh kẹo được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC...

Image

Kiểm nghiệm vi sinh cho thủy sản

Kiểm nghiệm vi sinh cho thủy sản được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC...

Image

Kiểm nghiệm vi sinh nước sinh hoạt

Kiểm nghiệm vi sinh nước sinh hoạt Kiểm nghiệm vi sinh cho nước được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm: – Heterotrophic Bacteria in...

Image

Kiểm nghiệm vi sinh cho đường mía

Kiểm nghiệm vi sinh cho đường mía Kiểm nghiệm vi sinh cho đường mía được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm: – Tổng khuẩn...

Image

Kiểm nghiệm vi sinh cho mỹ phẩm

Kiểm nghiệm vi sinh cho mỹ phẩm được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC...

Image

Kiểm nghiệm vi sinh cho sữa và các sản phẩm từ sữa

Kiểm nghiệm vi sinh cho sữa và các sản phẩm từ sữa được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí...

1111