Thông tin về hướng dẫn sử dụng đĩa Compact Dry được cập nhật tại đây

Hướng dẫn thao tác và cách sử dụng đĩa Compact Dry

Xem hướng dẫn và quy trình thao tác sử dụng của đĩa Compact Dry

Hướng dẫn thao tác đĩa tổng khuẩn hiếu khí

1. Đối với mẫu là mẫu rắn. Bước 1: Cân 50g mẫu rắn. Bước 2: thêm 450mL dung dịch đệm Butterfield’s buffered phosphate

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Ecoli Coliform

1. Đối với mẫu là mẫu rắn. Bước 1: Cân 50g mẫu rắn. Bước 2: thêm 450mL dung dịch đệm Butterfield’s buffered phosphate. Bước 3: Sử dụng túi dập mẫu có

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Staphylococcus aureus

1. Đối với mẫu là mẫu rắn. Bước 1: Cân 50g mẫu rắn. Bước 2: thêm 450mL dung dịch đệm Butterfield’s buffered phosphate

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa men mốc nhanh

1. Đối với mẫu là mẫu rắn. Bước 1: Cân 50g mẫu rắn. Bước 2: thêm 450mL dung dịch đệm 0,1% peptone water hoặc MRD. Bước 3: Sử dụng túi dập mẫu

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Bacillus cereus

- Đếm tất cả khuẩn có màu xanh (blue)/xanh nhạt (pale blue) mọc trên đĩa. Nếu có xuất hiện khuẩn lạc đặc trưng, tiến hành thử khả năng tan huyết trên môi trường thạch máu

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Enterobacteria

Đếm tất cả khuẩn có màu Đỏ/Đỏ tím có đường kính 1-2mm mọc trên đĩa. Giới hạn đọc của đĩa Compact Dry Enterobacteriaceae là 1 - 300 cfu/đĩa. Đếm số lượng khuẩn lạc xuất hiện

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Vibrio

Đếm tất cả khuẩn có màu xanh (blue)/xanh lam (blue green) mọc trên đĩa. Giới hạn đọc của đĩa Compact Dry Vibrio parahaemolyticus là 1 - 300 cfu/đĩa. Đếm số lượng khuẩn lạc

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Coliform

Đếm tất cả khuẩn có màu xanh (blue)/xanh lam (blue green) mọc trên đĩa. Giới hạn đọc của đĩa Compact Dry Coliform là 1 – 300 cfu/đĩa. Đếm số lượng khuẩn lạc xuất hiện trong đĩa

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Pseudomonas

Đối với mẫu là mẫu rắn. Bước 1: Cân 50g mẫu rắn. Bước 2: thêm 450mL dung dịch đệm Butterfield’s buffered phosphate. Bước 3: Sử dụng túi dập mẫu có màng lọc sẽ giúp giảm

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Enterococcus

Đối với mẫu là mẫu rắn. Bước 1: Cân 50g mẫu rắn. Bước 2: thêm 450mL dung dịch MRD (Maximum Recovery Diluent) vào mẫu. Bước 3: Sử dụng túi dập mẫu có màng lọc sẽ giúp

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Listeria spp.

Đối với mẫu là mẫu rắn. Bước 1: Cân 50g mẫu rắn. Bước 2: thêm 450mL dung dịch đệm Buffered Peptone Water (BPW) vào mẫu. Bước 3: Sử dụng túi dập mẫu có màng lọc sẽ giúp

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Salmonella

Đối với mẫu là mẫu rắn. Bước 1: Cân 25g mẫu rắn. Bước 2: thêm 225mL dung dịch đệm Buffered Peptone Water (BPW) hoặc EEM vào mẫu. Bước 3: Sử dụng túi dập mẫu có màng lọc

Xem thêm

Đĩa Listeria monocytogenes – Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Cân 25g mẫu rắn. Bước 2: thêm 225mL dung dịch đệm Hafl Fraser vào mẫu. Bước 3: Sử dụng túi dập mẫu có màng lọc sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ có lẫn những mẩu thức ăn nhỏ

Xem thêm

Sản phẩm đĩa Compact Dry

Xem 12 chỉ tiêu vi sinh trên đĩa Compact Dry chúng tôi đang cung cấp

Giới thiệu admin

Tôi là Tạ Xuân Tiến, chuyên viên Sales & Marketing, người đứng sau Landing Page Compact Dry này. Mọi thông tin chi tiết về báo giá hay thông tin về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng để lại lời nhắn hoặc liên hệ trực tiếp với tôi!

Tạ Xuân Tiến - Sales & Marketing Specialist

member img

1111