Giải pháp kiểm nghiệm vi sinh

Home Giải pháp kiểm nghiệm vi sinh

Kiểm nghiệm vi sinh thức ăn chăn nuôi

Kiểm nghiệm vi sinh thức ăn chăn nuôi được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm: – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count...

Xem thêm

Kiểm nghiệm vi sinh cho sữa và các sản phẩm từ sữa

Kiểm nghiệm vi sinh cho sữa và các sản phẩm từ sữa được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí...

Xem thêm

Kiểm nghiệm vi sinh cho mỹ phẩm

Kiểm nghiệm vi sinh cho mỹ phẩm được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC...

Xem thêm

Kiểm nghiệm vi sinh cho đường mía

Kiểm nghiệm vi sinh cho đường mía Kiểm nghiệm vi sinh cho đường mía được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm: – Tổng khuẩn...

Xem thêm

Kiểm nghiệm vi sinh nước sinh hoạt

Kiểm nghiệm vi sinh nước sinh hoạt Kiểm nghiệm vi sinh cho nước được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm: – Heterotrophic Bacteria in...

Xem thêm

Kiểm nghiệm vi sinh cho thủy sản

Kiểm nghiệm vi sinh cho thủy sản được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC...

Xem thêm

Kiểm nghiệm vi sinh trong bánh kẹo

Kiểm nghiệm vi sinh trong bánh kẹo được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC...

Xem thêm

Kiểm nghiệm vi sinh cho rau quả

Kiểm nghiệm vi sinh cho rau củ quả được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count...

Xem thêm

Kiểm nghiệm vi sinh cho Snacks

Kiểm nghiệm vi sinh cho chế biến snacks được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm: – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count...

Xem thêm

Kiểm nghiệm vi sinh cho chế biến thịt

Kiểm nghiệm vi sinh cho chế biến thịt được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count...

Xem thêm

Kiểm nghiệm vi sinh nước giải khát

Kiểm nghiệm vi sinh cho nước giải khát được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count...

Xem thêm

Kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm

Kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm * Tại sao phải kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm? – Có rất nhiều vụ ngộ...

Xem thêm

Đĩa môi trường đổ sẵn thạch đông khô của hãng Nissui

Compact Dry là đĩa môi trường pha sẵn; cơ chế phát hiện vi sinh vật dựa trên phản ứng của các enzyme do vi...

Xem thêm

Que swab test lấy mẫu vi sinh trên bề mặt

Que swab test lấy mẫu vi sinh trên bề mặt, chúng tôi cung cấp gồm có 2 loại như sau: – Que swab test...

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa tổng khuẩn hiếu khí

Hướng dẫn thao tác đĩa tổng khuẩn hiếu khí  1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2:...

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Ecoli Coliform

Hướng dẫn thao tác đĩa Ecoli Coliform  1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm 450mL...

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Staphylococcus aureus

Hướng dẫn thao tác đĩa Staphylococcus aureus  1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm 450mL...

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa men mốc nhanh

Hướng dẫn thao tác đĩa men mốc nhanh 1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm...

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Bacillus cereus

Hướng dẫn thao tác đĩa Bacillus cereus  1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm 450mL...

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Enterobacteriaceae

Hướng dẫn thao tác đĩa Enterobacteriaceae  1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm 450mL dung...

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Vibrio parahaemolyticus

Hướng dẫn thao tác đĩa Vibrio parahaemolyticus  1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm 450mL...

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Coliform

Hướng dẫn thao tác đĩa Coliform  1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm 450mL dung...

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Pseudomonas aeruginosa

Hướng dẫn thao tác đĩa Pseudomonas aeruginosa 1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm 450mL...

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Enterococcus

Hướng dẫn thao tác đĩa Enterococcus 1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm 450mL dung...

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Listeria spp.

Hướng dẫn thao tác đĩa Listeria spp. 1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm 450mL...

Xem thêm

Hướng dẫn thao tác đĩa Salmonella

Hướng dẫn thao tác đĩa Salmonella 1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 25g mẫu rắn Bước 2: thêm 225mL dung...

Xem thêm

BactLAB Nissui – App phần mềm đọc khuẩn lạc

BactLAB Nissui – App phần mềm đọc khuẩn lạc của Nissui 1. Phần mềm bactLAB đến từ hãng Nissui là gì? Phần mềm bactLAB...

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm BactLab Nissui

Hướng dẫn sử dụng phần mềm BactLab Nissui 1. Đăng ký thành viên Vui lòng đăng ký làm thành viên trên màn hình đăng...

Xem thêm

Đĩa Listeria monocytogenes – Hướng dẫn thao tác

Đĩa Listeria monocytogenes – hướng dẫn thao tác 1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 25g mẫu rắn Bước 2: thêm...

Xem thêm

1111