Đĩa Listeria monocytogenes – Hướng dẫn thao tác

Home Blog Single

Đĩa Listeria monocytogenes – Hướng dẫn thao tác

Đĩa Listeria monocytogenes – hướng dẫn thao tác

1. Đối với mẫu là mẫu rắn

Bước 1: Cân 25g mẫu rắn

Cân mẫu rắn

Bước 2: thêm 225mL dung dịch đệm Hafl Fraser vào mẫu.

Cho dung dịch đệm vào mẫu

Bước 3: Sử dụng túi dập mẫu có màng lọc sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ có lẫn những mẩu thức ăn nhỏ trên bề mặt môi trường. Đồng hóa hỗn hợp mẫu và dung dịch đệm bằng máy dập mẫu.

Máy dập mẫu

 

Bước 4: Ủ ở 30 ± 1°C trong thời gian 25 ± 1 giờ

Tủ ấm

Bước 5: Mở túi bạc và lấy đĩa Compact Dry ra ngoài.

Thao tác sử dụng đĩa Compact Dry

– Mở nắp đĩa Compact Dry

Mở nắp đĩa Compact Dry

– Xoay tròn nắp và đậy nhẹ nắp

Xoay tròn nắp đĩa Compact Dry

– Viết thông tin của mẫu vào phần ghi chú của đĩa Listeria monocytogenes

Viết thông tin lên đĩa Compact Dry

Bước 6: Nhỏ  1mL nước muối sinh lý vào giữa đĩa, sau đó nhỏ tiếp 0,1mL dịch mẫu sau tăng sinh. Dùng que cấy vòng tràn đều dịch cấy từ trên xuống phía dưới đĩa để có được khuẩn lạc riêng lẻ.

Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes

2. Hướng dẫn thao tác đĩa Listeria monocytogenes sau khi chuẩn bị và lấy mẫu

Bước 1: Sau khi nhỏ mẫu tự động khuếch tán trên đĩa, tiến hành úp ngược đĩa lại

Úp ngược đĩa Compact Dry

Bước 2: Đặt đĩa vào tủ ẩm đã cài đặt ở 37 ±1℃. Ủ trong thời gian 24±1 giờ.

Tủ ủ vi sinh

Bước 3: Đọc kết quả

Khuẩn lạc có màu đỏ có hoặc không có vòng xanh xung quanh là khuẩn lạc nghi ngờ L.monocytogenes. Tiến hành thử khẳng định khuẩn lạc nghi ngờ L.monocytogenes theo hướng dẫn trong ISO 11290-1,2:2017 hoặc các phương pháp khác.

Đọc kết quả đĩa Listeria monocytogenes

Đọc kết quả đĩa Listeria monocytogenes

Xem thêm các sản phẩm khác tại địa chỉ:

Xem giải pháp kiểm nghiệm vi sinh cho từng lĩnh vực tại: 

https://compactdry.vn/kiem-nghiem-vi-sinh/

Thông tin về hãng Nissui xem tại: 

https://www.nissui-pharm.co.jp/english/products/global/

Post a Comment

1111