Tag Archives: Enterococcus

Home Blog Page
Image

Đĩa Listeria monocytogenes – Hướng dẫn thao tác

Đĩa Listeria monocytogenes – hướng dẫn thao tác 1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 25g mẫu rắn Bước 2: thêm...

Image

Hướng dẫn sử dụng phần mềm BactLab Nissui

Hướng dẫn sử dụng phần mềm BactLab Nissui 1. Đăng ký thành viên Vui lòng đăng ký làm thành viên trên màn hình đăng...

Image

BactLAB Nissui – App phần mềm đọc khuẩn lạc

BactLAB Nissui – App phần mềm đọc khuẩn lạc của Nissui 1. Phần mềm bactLAB đến từ hãng Nissui là gì? Phần mềm bactLAB...

Image

Hướng dẫn thao tác đĩa Salmonella

Hướng dẫn thao tác đĩa Salmonella 1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 25g mẫu rắn Bước 2: thêm 225mL dung...

Image

Hướng dẫn thao tác đĩa Listeria spp.

Hướng dẫn thao tác đĩa Listeria spp. 1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm 450mL...

Image

Hướng dẫn thao tác đĩa Enterococcus

Hướng dẫn thao tác đĩa Enterococcus 1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm 450mL dung...

Image

Hướng dẫn thao tác đĩa Pseudomonas aeruginosa

Hướng dẫn thao tác đĩa Pseudomonas aeruginosa 1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm 450mL...

Image

Hướng dẫn thao tác đĩa Coliform

Hướng dẫn thao tác đĩa Coliform  1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm 450mL dung...

Image

Hướng dẫn thao tác đĩa Vibrio parahaemolyticus

Hướng dẫn thao tác đĩa Vibrio parahaemolyticus  1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm 450mL...

Image

Hướng dẫn thao tác đĩa Enterobacteriaceae

Hướng dẫn thao tác đĩa Enterobacteriaceae  1. Đối với mẫu là mẫu rắn Bước 1: Cân 50g mẫu rắn Bước 2: thêm 450mL dung...

1111