Hướng dẫn sử dụng phần mềm BactLab Nissui

Home Blog Single

Hướng dẫn sử dụng phần mềm BactLab Nissui

Hướng dẫn sử dụng phần mềm BactLab Nissui

1. Đăng ký thành viên
Vui lòng đăng ký làm thành viên trên màn hình đăng ký tài khoản mới để sử dụng ứng dụng.
* Mật khẩu là thông tin rất quan trọng đối với bạn.
Hãy đặt một mật khẩu khó đoán bởi người khác.
2. Đăng nhập
Bạn cần đăng nhập vào ứng dụng để sử dụng. Nhập địa chỉ e-mail đã đăng ký và mật khẩu của bạn.
3. Lịch sử đếm
Bạn có thể xem lịch sử của số lượng thuộc địa.
* Bất kỳ phân tích sai nào sẽ gây ra thông báo lỗi.
Vui lòng xem danh sách các lý do gây ra lỗi.
4. Ảnh (chỉ dành cho điện thoại thông minh)
Chức năng camera để chụp ảnh các khuẩn lạc trên CompactDry ™.
5. Thư viện
Chức năng đếm số lượng khuẩn lạc trong ảnh đã lưu.
* Bạn có thể chọn tối đa 10 hình ảnh cùng một lúc.
6. Báo cáo
Khả năng báo cáo hình ảnh và kết quả đếm thuộc địa tới địa chỉ email được chỉ định trong tệp jpeg và tệp csv.
7. Xóa bỏ
Chức năng xóa dữ liệu hình ảnh đếm thuộc địa đã lưu khỏi lưu trữ đám mây (aws).
* Hạn chế đối với hình ảnh đầu vào trong Bộ đếm khuẩn lạc

Không có bảo đảm về độ chính xác được đưa ra cho những hình ảnh sau:

1. Độ phân giải hình ảnh dưới 800 pix x 1200 pix.

2. Màu nền không phải là màu trắng.

Đĩa Compact Dry

3. Màu sắc hiển thị trung bình

Đĩa ECĐĩa ECĐĩa EC

4. Mẫu có độ nhớt được thêm vào đĩa

Mẫu trên đĩa Compact Dry có độ nhớtMẫu trên đĩa Compact Dry có độ nhớtMẫu trên đĩa Compact Dry có độ nhớt

5. Dư lượng thực phẩm chứa trong đĩa

Dư lượng thực phẩm chứa trong đĩa compact dryDư lượng thực phẩm chứa trong đĩa compact dryDư lượng thực phẩm chứa trong đĩa compact dry

6. Khuẩn lạc đậm đặc

Khuẩn lạc đậm đặc trên đĩa Compact DryKhuẩn lạc đậm đặc trên đĩa Compact DryKhuẩn lạc đậm đặc trên đĩa Compact Dry

* Những lưu ý khác:

– Kết quả đếm là “0” không có nghĩa là kết quả âm tính.
– Nó có thể gây ra sai số đếm xấp xỉ 8% trong một số hình ảnh.
– Nissui Pharmaceutical không chịu trách nhiệm về kết quả phân tích do dịch vụ này cung cấp.
– Phạm vi phát hiện từ 1–300 CFU/đĩa.
– Có hai kiểu đọc sai có thể xảy ra khi sử dụng @ BactLAB ™.
– Ứng dụng @ BactLAB ™ không phát hiện được tất cả các khuẩn lạc đặc trưng cho đĩa CompactDry ™.
– Máy đếm phát hiện tất cả các khuẩn lạc nhưng nó phân loại chúng không chính xác.

Xem thêm các sản phẩm khác tại địa chỉ: 

https://compactdry.vn/team/

Xem giải pháp kiểm nghiệm vi sinh cho từng lĩnh vực tại:

https://compactdry.vn/kiem-nghiem-vi-sinh/

Thông tin về hướng dẫn sử dụng Bactlab Nissui xem tại:

https://www.nissui-pharm.co.jp/english/products/global/bactlab/guide.html

Post a Comment

1111